Läroplan biologi åk 7-9

Kursplan – Biologi

Ämnets syfte
biologiska sammanhang
nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
möjlighet att ställa frågor utifrån egna upplevelser och aktuella händelser
med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor
förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

1. använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning
i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
2. genomföra systematiska undersökningar i biologi,
3. använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

I årskurs 7-9
Natur och samhälle

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.
  Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald,
  till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

 • Lokala ekosystem
  och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
  Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.
  De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Biologin och världsbilden
  Biologins metoder och arbetssätt
  Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar,
  planering, utförande och utvärdering.

  Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
  utifrån släktskap och utveckling.

  Sambandet mellan biologiska undersökningar och
  utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

  Dokumentation av undersökningar med
  tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

  Källkritisk granskning av information och argument
  som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner
  med koppling till biologi.