Info skola

Under rubrikerna till vänster kommer olika lektionsförslag finnas.
Inleder med grundskolan.

Även en kort sammanfattning av läroplanen redovisas.