Service

Parkering

Vid Bohus centrum finns P-platser på den s.k. pendel-parkeringen, strax söder om bussterminalen. Även vid Åsvägens finns en pendelparkering.
Framför matvarubutiken norr om Bohus centrum tillåts parkering 3 timmar.
Man kan även parkera vid Jennylunds motionscentral (~1 km från Centrum).
Vid Björkärrsäng eller Vinningsbodalar finns ingen parkering.

Service Bohus Centrum

Här finns bankomat, konditori, grill, matvarubutik och apotek.
Toalett finns inte i Bohus Centrum.

Kollektivtrafik

Från Bohus centrum går buss 401 till hållplats Bohushöjd eller Jennylund.

Från Göteborg och norrifrån tar man pendeltåget eller regiontåget till Bohus.
Från Hisingen buss 301 eller 402.

Gångavstånd

Stigen in i Vinningsbodalar söderifrån utgår från Bäckvägens vändplats, norrifrån utgår den från Björkärrsäng.
Naturstigen från Bäckvägen till Björkärrsäng är omkr. 1km.
Promenad från Bohus centrum via Jordfallsvägen till Bäckvägens vändplats tar ca 10min. Att gå från Bohuscentrum till
Björkärrsäng via Källarliden och Vinningsbovägen tar omkr.25 min (~1,8 km).
Gång och cykelvägen(~1 km) till Björkärrsäng via Källarliden och Vinningsbovägen är grusväg.
Utefter stigen finns informationstavlor.
Brevlådor i början och slutet av naturstigen innehåller informationsbroschyrer.