När blommar örterna i Vinningsbodalar

Nedanstående sammanställning visar vilka örter man kan finna i  Vinningsbodalar samt vilken månad de står i blom.
Genom att klicka på länken (namnet på växten) kommer man till den ”Virtuella floran” med kort beskrivning av växten samt några bilder.

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium, april-maj

Humleblomster Gerum rivale, maj-juni

Hässleklocka Campanula latifolia , juli-aug

Lundstjärnblomma, Stellaria nemorum, juni-juli

Långsvingel, Festuca gigantea,

Ormbär, Paris qudrifolia, maj juni

Vätteros Lathraea squamaria, april maj,

Vårlök Gagea lutea april-maj

Vitsippa Anemone nemorosa april maj

Blåsippa Hepatica nobilis april maj

Skogsbingel, Mercurialis perennis, april maj

Strutbräken, Matteuccia struthiopteris,

Svalört, Ranunculus ficaria, april maj

GranspiraPedicularis sylvatica, maj-juni

Stinksyska, Stachys sylvatica, juli aug

Sårläka, Sanicula europaea, maj juli god indikator på artrik miljö

Underviol Viola mirabilis, april maj

Trolldruva, Actea spicata, maj juni

Jordreva Glechoma hederacea, april juni

Älgört

Tegelticka