BRAKVED Frangula alnus

BRAKVED

Är en mindre buske som växer i undervegetation i skogar, företrädesvis på fuktig mark. Uppträder ofta i skogsbryn, intill vattendrag och som busksnår längs sjöar.

Blommar från juni till långt in på hösten med små grönvita blommor, som är begärliga för nektarsökande insekter. Mogna och omogna frukter (stenbär) ses därför tillsammans med blommorna, fruktfärgen är först röd, sedan svart.

Frukten är giftig. Giftet irriterar magslemhinnorna och ger rödfärgad urin. Barken av denna växt, ”frangulabark” (farmakopéns ”Cortex Frangulæ”), var tidigare ett mycket använt medel mot kronisk förstoppning (vanligen som extrakt med vatten). Genom torkning av barken får man medikamentet frangulabark, ett milt avföringsmedel. Barken kan även användas för växtfärgning och gör ylle gult eller brunt. Även bär och löv kan användas till färgning. Artepitetet syftar på att bladen till formen liknar klibbalens (dock utan alens urnupna bladspets). Förkolad brakved används vid tillverkning av svartkrut. Förr framställdes träkol av veden till konstnärens kolteckningar. Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 10000 år sedan. Kan bli 5-6 m hög och cirka 60 år.
BILD