Snabbfakta Lönn

Snabbfakta

LÖNN Acer platanoides

Bladen är karaktäristiskt handflikade. Får ofta röda höstfärger,
har en kemisk sammansättning,som gör marken sur.
Bladskaften innehåller mjölksaft.
Blomningen under april-maj och därefter lövsprickning.
Blommorna är gulgröna och sitter i upprätta kvastar, de är rika på nektar.
Antingen har lönnen både ståndare och pistiller på samma blomma
eller så kan den ha skilda han- respektive honblommor.
Lönnen kan nå en ålder på 150 år.
Lönnsirap (den sockerhaltiga saven som transporteras i floemet)
tappats ur sockerlönn i Nordamerika. Lönnen skattats högt som vårdträd.