BOK Fagus silvatica

BOK

Invandrade i slutet av värmetiden från Danmark för 3500 år sedan.
Växer bäst på mullrik, kalkhaltig, lerblandad moränmark med rörligt grundvatten.
Har ett kraftigt, tämligen ytligt rotsystem; köldhärdig men känslig för vårfrost. Vårt mest skuggfördragande träd. Avverkas normalt vid 100-120 års ålder.
Uppnår sällan 400 års ålder. Boken Adam – Sveriges största träd – växte på Maltesholms gods i Skåne och var 44 m hög, 5.6 m i omkrets och innehöll 75 kubikmeter.
Av virket som är ljust, hårt, hållfast och rakfibrigt tillverkas möbler, parkett, leksaker och glasspinnar. Klenare virke används till massaved.
Förr utvanns en mängd olika produkter genom torrdestillation bl.a. ättiksyra och bakelit. Bildar sammanhängande skogar; utgör ett vackert och värdefullt inslag i landskapsbilden.
Äldre träd drabbas ofta av en trädsvamp, fnösketickan. Dess mycel spränger sönder stammen. Bokollon är eftertraktad föda för däggdjur och fåglar.
Detta trädslag räknas till de s k ädla lövträden. Eftersom granen är mer produktiv än boken, lättare att plantera och dessutom ger bättre ekonomi,
behövs ett kraftfullt skydd för att vi skall kunna behålla bokskogarna.
Sådana skydd finns delvis redan nu i form av naturreservat och genom ädellövskogslagen.
BILD

Snabbfakta Bok