ASK Fraxinus exelsior

 Ask  Fraxinus excelsior

Asken trivs på näringsrik jord, rätt fuktig mark. Vaknar sist på våren och somnar först av alla på hösten!
Stammen är slät, grågrön, med tiden uppsprucken och grå.
Grenspetsarna är grova och båglikt uppböjda vilket gör den lätt att känna igen även under vintern.
Vinterknopparna, matt svartbruna, med en spetsknopp som oftast större än de motsatta sidoknopparna.
Den lövas sist av våra träd, ofta så sent som i början av juni, och avlövas först av alla  ibland redan i september.
Bladen är motsatta, upp till 25 centimeter långa med fyra till sju bladpar och ett uddblad. Kreatur gillar asklöv och det användes förr till foder. Det är därför det finns så många hamlade askträd kvar i markerna. Asken är vindpollinerad och blommar före lövsprickningen, men först när trädet blivit omkring 30 år.
Blommorna sitter i mångblommiga knippen och de saknar vanligen kronblad och foderblad.
Frukterna är vingade nötter, tre till fyra centimeter långa, och sitter ofta kvar under vintern.
Äldsta-största. Den äldsta asken, ett träd vid Rinkabäcks gård, Västergötland, som skall ha funnits där sedan 1300-talet. En av de största askarna fanns i Ekhammar, Västergötland och var 30 meter hög med en stamomkrets på över 6 meter.
Askskottsjuka en ny besvärlig svampsjukdom på Asken.
Etymologi. Ordet ask kommer från det fornnordiska ordet askr, som betyder spjut. Asken stod för både ont och gott.
Yggdrasil, världsträdet i den nordiska mytologin sägs ha varit en ask. Ask var ett vanligt vårdträd på gårdarna.
Artnamnet excelsior betyder högre och kommer av latinets celsus (upprätt, reslig).
Det svenska namnet ask (asker, esk) är känt sedan medeltiden, det ingår också ofta i ortsnamn, som Eskhult och Askaby.
”Slår ask ut före ek blir sommaren blek (=varm), men slår ek ut före ask så blir sommaren blask =(regnig).

BILD

Snabbfakta Ask