VÅRFÖRSÖKET

 Välkommen till Vårförsöket 2015!

Hemsida: http://www.naturenskalender.se/index.php
Vårförsöket: http://www.naturenskalender.se/vf15.php

Vill du och dina elever delta i riktig forskning?
Vi har genomfört Höstförsöket 2013 och 2014. Det gav enastående forskningsdata,
som väckt mycket nyfikenhet bland forskningskollegor i Sverige och andra länder.
Nu bjuder vi in till det första Vårförsöket. Det är forskare vid universiteten i
München, Umeå, Lund och Stockholm som har utformar Vårförsöket 2015.
Elever i alla åldrar i hela Sverige är välkomna att delta.
Ni, lärare och elever, välja själva vilka lövträd ni följer, men vi kommer att
rekommendera er som varit med tidigare att även följa samma träd som tidigare.
Vårförsöket är en del av Svenska fenologinätverkets satsning på ”Naturens kalender i skolan”.

Vårförsöket 2015 – lövsprickning och påskris                    

Forskarna vill ha er hjälp med två saker.
Dels att observera lövsprickningen hos några lövträd som finns i en stor del av landet.
Dessa observationer kommer forskarna sedan att jämföra med satellitobservationer,
med genetiska studier av lövsprickning och med historiska lövsprickningsdata.

Dessutom vill forskarna ha er hjälp med
observationer av lövsprickningen hos grenar som ni klipper av och ställer i en vas.
Detta har aldrig tidigare gjorts för växter från ett stort område. Vi hoppas därför få
hjälp av elever i hela Sverige för att se om det är skillnader inte bara mellan arter
utan också mellan olika delar av landet.

Praktisk information och lärarhandledningar kommer att läggas upp i högerspalten för
nedladdning. Vi skickar även ut dem via mail efter anmälningstidens slut (den 27 februari).

Rapportera in era observationer

När ni gjort era observationer går ni till rapporteringssidan (ej klar än),
loggar in med de inloggningsuppgifter ni fått efter anmälan, och rapporterar
in under ‘Mina observationer’.
Sista datainrapporteringsdag är den 15 juni.