Lösenordsskyddad: Dagbok 2016

5 febr. Samlade några mossor. -2oC. Marken halvfrusen. Hundskit mitt på stigen vid Infostolpen.

24 febr. Kontrollerade holkar kring Björkärrsäng. Holk 15 0 16 med bon. Foto av alknopp o askknopp

11 mars. Foto av Hasselhänge. Alm knopp

15 mars. Div. foton.

18 mars. Monterade ny infotavla vid bänk. Den gamla var nedriven.

21 mars. Foto Hassel Alm m.m.

27 mars.

Enduro kört på stigen och spänger. Foto blåsippa före 1:a gula grinden. Någon vitsippa syntes

Ingen svalört. Foto vid ”fallna asken” äng3 (alm o ask) och någon kvist äng3.

1 april.

Många nya vitsippor. Enstaka svalört. Inga utslagna trädknoppar.  Mkt Gullpudra vid ”fallna asken” äng3.

Flera bofinkar.  1st gransångare. Gärdsmygar. Hackspett (kort drill) på ledningsstolpe.