Aktuellt på Naturstigen

Publicerad den 02 januari 2016

Dec 2015 VILDSVIN Vildsvin bökar på ängarna. ALMAR Döda Almar har blåst omkull över stigen. SPÅNG En ny spång är nästan färdigbyggd. Räcken saknas ännu. Den underlättar vägen uppför backen på äng nr 4. Akzo Nobel (..)

Aktuellt på Björkärrsäng

Publicerad den 21 juli 2015

Björkärrsäng, Vinningsbodalar   juli 2015 finns bl.a. på ängen: Örnbräken, Pteridium aquilegium, norr mot stengärdsgården, nedtagen m lie 2:a gången juli 2015. Fläckigt nyckelblomster, Dactylorchis maculata, riklig blomning. Fyrkantig Johannesört, Hypericum vulgatiformia. Grönvit nattviol Planthera chlorantha (..)