Aktuellt på Naturstigen

Publicerad den 02 januari 2016

Dec 2015

VILDSVIN
Vildsvin bökar på ängarna.
ALMAR
Döda Almar har blåst omkull över stigen.
SPÅNG
En ny spång är nästan färdigbyggd. Räcken saknas ännu. Den underlättar vägen uppför backen på äng nr 4.
Akzo Nobel har bidragit med medel för hela spången. Byggde gjorde Urban Larsson med sitt arbetslag från Häljared.
GYTTJIG STIG
Efter den blöta hösten är stigen gyttjig o hal. Stövlar rekommenderas.
5 febr.  Marken halvfrusen. Hundskit mitt på stigen vid Infostolpen.
24 febr. Kontrollerade holkar kring Björkärrsäng. Holk 15 0 16 med bon. Foto av alknopp o askknopp
11 mars. Foto av Hasselhänge. Alm knopp
15 mars. Div. foton.
18 mars. Monterade ny infotavla vid bänk. Den gamla var nedriven.
21 mars. Foto Hassel Alm m.m.
27 mars.Enduro kört på stigen och spänger. Foto blåsippa före 1:a gula grinden. Någon vitsippa syntes
Ingen svalört. Foto vid ”fallna asken” äng3 (alm o ask) och någon kvist äng3.
1 april.
Många nya vitsippor. Enstaka svalört. Inga utslagna trädknoppar.  Mkt Gullpudra vid ”fallna asken” äng3.
Flera bofinkar.  1st gransångare. Gärdsmygar. Hackspett (kort drill) på ledningsstolpe.