Nyheter från juli, 2015

Aktuellt på Björkärrsäng

Björkärrsäng, Vinningsbodalar

 

juli 2015 finns bl.a. på ängen:

Örnbräken, Pteridium aquilegium, norr mot stengärdsgården, nedtagen m lie 2:a gången juli 2015.

Fläckigt nyckelblomster, Dactylorchis maculata, riklig blomning.

Fyrkantig Johannesört, Hypericum vulgatiformia.

Grönvit nattviol Planthera chlorantha (som antagligen plockas av någon)

Ängsskallra Rhinantus minor