Vinningsbodalar – allt på en stig!

Ale kommun har en mängd vackra, platser att besöka. Allt från gamla historiska kulturområden som Alvhems kungsgård och Skepplanda gravfält till att vandra i Risvedens vildmark med flera orörda dramatiska vildmarksområden.

Nära samhällena finns sevärda besöksmål, Älvängen med Repslagarmuseet, Surte med Glasbruksmuseet och Vikingagården strax norr om Nol. I omedelbar anslutning till Bohus ligger Naturstigen Vinningsbodalar.

Stigen löper utmed en djup bäckravin, genom en lummig ädellövskog. Vid stigens slut finns en blomsterrik slåtteräng, som ännu hävdas enligt gamla seder.

Nyheter

Aktuellt på Naturstigen

Dec 2015 VILDSVIN Vildsvin bökar på ängarna. ALMAR Döda Almar har blåst omkull över stigen. SPÅNG En ny spång är nästan färdigbyggd. Räcken saknas ännu. Den underlättar vägen uppför backen på äng nr 4. Akzo Nobel (..)

Publicerad den 02 januari 2016

Aktuellt på Björkärrsäng

Björkärrsäng, Vinningsbodalar   juli 2015 finns bl.a. på ängen: Örnbräken, Pteridium aquilegium, norr mot stengärdsgården, nedtagen m lie 2:a gången juli 2015. Fläckigt nyckelblomster, Dactylorchis maculata, riklig blomning. Fyrkantig Johannesört, Hypericum vulgatiformia. Grönvit nattviol Planthera chlorantha (..)

Publicerad den 21 juli 2015